Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8693
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Phương Minh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Cấu trúc vốn
Nhân tố ảnh hưởng
Doanh nghiệp dầu khí
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 109 trang.
Table of contents: Chương 1.Những vấn đề lý luận cơ bản về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Chương 2.Khái quát về ngành dầu khí và thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Chương 3.Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8693
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoThiPhuongMinh.TT.pdfTóm tắt493.04 kBAdobe PDFView/Open
DoThiPhuongMinh.TV.pdfToàn văn2.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.