Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8685
Title: Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Quốc Khánh
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế tư nhân
Phát triển kinh tế tư nhân
Huyện Lệ Thủy
Quảng Bình
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Mã sô: 60.31.05; 116 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về phát triển kinh tế tư nhân; Chương 2.Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; Chương 3.Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8685
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuocKhanh.TT.pdfTóm tắt374.95 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuocKhanh.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.