Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8662
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Cẩm Lệ
Authors: Huỳnh, Vũ
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Chi ngân sách Nhà nước
Chi thường xuyên ngân sách Nhà nước
Kiểm soát chi thường xuyên
Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Quận Cẩm Lệ
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Việt Nam; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8662
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVu.TT.pdfTóm tắt283.42 kBAdobe PDFView/Open
HuynhVu.TV.pdfToàn văn787.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.