Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8661
Title: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định
Authors: Giáp, Hồng Vân
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Kiểm soát nội bộ
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Bình Định
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 111 trang.
Table of contents: Chương 1.Lý luận chung về công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng trong ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8661
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiapHongVan.TT.pdfTóm tắt207.6 kBAdobe PDFView/Open
GiapHongVan.TV.pdfToàn văn572.38 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.