Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8660
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Quang Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thế Tràm, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
SHB
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 117 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử; Chương 2.Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp phát triển ịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8660
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanQuangNgoc.TT.pdfTóm tắt309.07 kBAdobe PDFView/Open
PhanQuangNgoc.TV.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.