Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8659
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính khách hàng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, chi nhánh Hùng Vương
Authors: Hoàng, Phương Thảo
Advisor: Hoàng, Tùng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay doanh nghiệp
Thẩm định tài chính khách hàng
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Chi nhánh Hùng Vương
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 119 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về thẩm định tài chính khách hàng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định tài chính khách hàng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính khách hàng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Hùng Vương.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8659
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangPhuongThao.TT.pdfTóm tắt262.59 kBAdobe PDFView/Open
HoangPhuongThao.TV.pdfToàn văn985.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.