Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8658
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Thị Kim
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Thẩm định dự án đầu tư
Ngân hàng TMCP Công thương
Chi nhánh Bắc Đà Nẵng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 110 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp hoàn thiện công tác công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bắc Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8658
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiKim.TT.pdfTóm tắt461.27 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiKim.TV.pdfToàn văn1.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.