Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/864
Title: Đánh giá hiệu quả khai thác các trạm phát sóng thông tin di động (BTS) tịa Quảng Nam
Authors: Đào, Thị Thanh Thảo
Advisor: Phan, Huy Khánh
Keywords: Trạm phát sóng
Thông tin di động
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/864
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.83.pdfToàn văn1.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt186.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.