Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8602
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu tại Việt Nam
Other Titles: Research on the Effect of Earnings Management on Stock Price Informativeness in Viet Nam
Authors: Phan, Thị Đỗ Quyên
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Đặng, Tùng Lâm, TS.
Keywords: Tính thông tin của giá cổ phiếu
Hành vi điều chỉnh lợi nhuận
Giá cổ phiếu
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 62.34.03.01; 212 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về ảnh hưởng của hành vi điều chỉnh lợi nhuận đến tính thông tin của giá cổ phiếu; Chương 2. Thiết kế nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8602
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiDoQuyen.TT.pdfTóm tắt417.77 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiDoQuyen.TT_E.pdfSummary231.74 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiDoQuyen.TV.pdfToàn văn16.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.