Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8601
Title: Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa mặt cong tham số từ mặt lưới
Other Titles: Research on Parametric Surface Modeling from a 3D Mesh
Authors: Lê, Thị Thu Nga
Advisor: Nguyễn, Thanh Thủy, GS.TS.
Nguyễn, Tấn Khôi, PGS.TS.
Keywords: Lưới tam giác
Mặt cong tham số tam giác
Phương pháp xấp xỉ hình học cục bộ
Lược đồ phân mảnh và tái hợp mảnh
Khoa học máy tính
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Mã số: 62.48.01.01; 182 trang.
Table of contents: 1. Sơ lược về tái tạo mặt cong; 2. Xây dựng lưới điều khiển mặt cong tham số dùng tái hợp mảnh; Biểu diễn mặt cong tham số tam giác; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8601
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThuNga.TT.pdfTóm tắt1.1 MBAdobe PDFView/Open
LeThiThuNga.TT_E.pdfSummary821.37 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThuNga.BBLQ.pdfCác bài báo33.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
LeThiThuNga.TV.pdfToàn văn22.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.