DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/860

Nhan đề: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư dự án tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - CN Đà Nẵng.
Tác giả: Đặng, Thị Phương Dung
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thanh Liêm
Từ khoá: Quản trị rủi ro
Tín dụng
Ngân hàng TMCP
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/860
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.110.pdfToàn văn1,06 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt210,9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback