Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8580
Title: Yếu tố con người trong lực lượng sản xuất với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Đà Nẵng hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Advisor: Dương, Anh Hoàng, TS.
Keywords: Yếu tố con người
Lực lượng sản xuất
Lý luận nguồn nhân lực
Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam
Thành phố Đà Nẵng
Triết học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 108 trang.
Table of contents: Chương 1: Lý luận chung về yếu tố con người trong lực lượng sản xuất; Chương 2: Thực trạng xây duengj nguồn lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8580
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt339.49 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.