Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8580
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDương, Anh Hoàng, TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Phương Thảo-
dc.date.accessioned2018-06-29T04:49:08Z-
dc.date.available2018-06-29T04:49:08Z-
dc.date.issued2015-
dc.date.submitted2015-02-10-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8580-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyên ngành: Triết học. Mã số: 60.22.80; 108 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Lý luận chung về yếu tố con người trong lực lượng sản xuất; Chương 2: Thực trạng xây duengj nguồn lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng; Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectYếu tố con ngườien
dc.subjectLực lượng sản xuấten
dc.subjectLý luận nguồn nhân lựcen
dc.subjectChất lượng nguồn nhân lực Việt Namen
dc.subjectThành phố Đà Nẵngen
dc.subjectTriết họcen
dc.titleYếu tố con người trong lực lượng sản xuất với việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Đà Nẵng hiện nayen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongThao.TT.pdfTóm tắt339.49 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongThao.TV.pdfToàn văn1.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.