Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8577
Title: Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Promoting Foreign Direct Investment in Danang City
Authors: Đặng, Vinh
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Thu hút vốn FDI
Thành phố Đà Nẵng
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 63.31.01.05; 245 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan các công trình liên quan; Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Chương 3: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8577
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangVinh.TT.pdfTóm tắt676.08 kBAdobe PDFView/Open
DangVinh.TT_E.pdfSummary252.05 kBAdobe PDFView/Open
DangVinh.TV.pdfToàn văn30.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.