Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8577
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.-
dc.contributor.advisorLê, Thế Giới, GS.TS.-
dc.contributor.authorĐặng, Vinh-
dc.date.accessioned2018-06-29T01:42:10Z-
dc.date.available2018-06-29T01:42:10Z-
dc.date.issued2018-
dc.date.submitted2018-06-21-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8577-
dc.descriptionLuận án Tiến sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 63.31.01.05; 245 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1: Tổng quan các công trình liên quan; Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Chương 3: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.sourceTrường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵngen
dc.subjectThu hút vốn FDIen
dc.subjectThành phố Đà Nẵngen
dc.subjectKinh tế phát triểnen
dc.titleĐẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵngen
dc.title.alternativePromoting Foreign Direct Investment in Danang Cityen
dc.typePh.D Thesisen
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangVinh.TT.pdfTóm tắt676.08 kBAdobe PDFView/Open
DangVinh.TT_E.pdfSummary252.05 kBAdobe PDFView/Open
DangVinh.TV.pdfToàn văn30.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.