Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8452
Title: Nghiên cứu dao động kết cấu cầu dây văng dưới tác dụng của hoạt tải di động, xét đến độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu
Other Titles: Anlysis Vibration of the Cable-Stayed Bridge under Moving Vehicle, Consideration of Road Unevenness
Authors: Nguyễn, Duy Thảo
Advisor: Nguyễn, Xuân Toản, PGS.TS.
Kuriyama, Yukihisa, GS.TS.
Keywords: Cầu dây văng
Độ gồ ghề mặt cầu
Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo
Hoạt tải xe di động
Hệ số động lực
Mô hình tương tác cầu–xe
Cơ kỹ thuật
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật. Mã số: 62.52.01.01; 190 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu tương tác động lực học công trình cầu, cầu dây văng dưới tác dụng tải xe di động; Chương 2: Mô hình hóa độ gồ ghề mặt cầu theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích thống kê các đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên; Chương 3: Xây dựng chương trình phân tích dao động, xét đến độ mấp mô của mặt cầu bằng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8452
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDuyThao.TT.pdfTóm tắt704.64 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDuyThao.TT_E.pdfSummary630.08 kBAdobe PDFView/Open
NguyenDuyThao.TV.pdfToàn văn11.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.