Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8428
Title: Ước lượng kênh truyền cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp Maximum Likelihood
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Hân
Advisor: Tăng, Tấn Chiến, PGS.TS.
Keywords: OFDM
Kênh truyền vô tuyến
Hệ thống OFDM
Phương pháp Maximum Likelihood
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 92 trang.
Table of contents: Chương 1:Tổng quan về OFDM; Chương 2: Các đặc tính của kênh truyền vô tính; Chương 3: Ước lượng kênh truyền trong hệ thống OFDM; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8428
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDieuHan.TT.pdfTóm tắt367.55 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiDieuHan.TV.pdfToàn văn1.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.