Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8427
Title: Nghiên cứu giải pháp giảm ảnh hưởng của nhiễu trong hệ thống Femtocell
Authors: Lý, Thị Thanh Đào
Advisor: Nguyễn, Văn Cường, TS.
Keywords: Nhiễu
Hệ thống Femtocell
Nghiên cứu giải pháp
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 101 trang.
Table of contents: Chương 2.Tổng quan về thông tin di động 4G LTE và Femtocell; Chương 2.Nhiễu và quản lý nhiễu trong Femtocell; Chương 3.Tái sử dụng tần số trong Femtocell; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8427
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LyThiThanhDao.TT.pdfTóm tắt632.21 kBAdobe PDFView/Open
LyThiThanhDao.TV.pdfToàn văn2.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.