Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8426
Title: Nghiên cứu nâng cao chất lượng tín hiệu truyền dẫn trong hệ thống RoF sử dụng EDFA và các loại máy thu khác nhau
Authors: Mai, Thị Kim Liên
Advisor: Nguyễn, Văn Tuấn, PGS.TS.
Keywords: Tín hiệu truyền dẫn
Hệ thống RoF
Máy thu
Kỹ thuật điện tử
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử. Mã số: 60.52.02.03; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về RoF; Chương 2.Nghiên cứu hệ thống RoF sử dụng các loại máy thu khác nhau; Chương 3.Nghiên cứu hệ thống RoF sử dụng máy thu Coherence kết hợp EDFA; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8426
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiKimLien.TT.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
MaiThiKimLien.TV.pdfToàn văn7.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.