Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8417
Title: Ứng dụng điều khiển trượt thích nghi điều khiển chuyển động của Quadcopter
Authors: Võ, Văn Tỏ
Advisor: Nguyễn, Hoàng Mai, TS.
Keywords: Robot Quadcopter
Điều khiển trượt thích nghi
Ứng dụng
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành : Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Mã số: 60.52.02.16; 121 trang.
Table of contents: Chương 1: trình bày được quá trình phát triển, ứng dụng của robot quadcopter và các trạng thái hoạt động; Chương 2: sử dụng phương trình Lagrange-Euler để xây dựng được phương trình động lực học chuyển động cụ thể là robot quadcopter; Chương 3: giới thiệu về lý thuyết điều khiển trượt, động cơ một chiều ứng dụng trong điều khiển robot quadcopter. Xây dựng bộ điều khiển trượt để điều khiển robot quadcopter và kết quả mô phỏng quá trình hoạt động. Rút ra nhận xét; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8417
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanTo.TT.pdfTóm tắt718.48 kBAdobe PDFView/Open
VoVanTo.TV.pdfToàn văn1.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.