Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/84
Title: Thiết kế bộ điều khiển Pid thích nghi điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều có mômen quán tính thay đổi
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Dung
Advisor: Nguyễn, Hoàng Mai
Keywords: Điều khiển Pid
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/84
Appears in Collections:Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt276.58 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.88.pdfToàn văn750.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.