Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8373
Title: Đánh giá hiện trạng quản lý thoát nước và xác định các thông số thiết kế sử lý nước thải lưu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An
Authors: Hà, Thanh Vũ
Advisor: Trần, Văn Quang, PGS.TS.
Keywords: Xử lý nước thải
Nước thải sinh hoạt
Nước thải dịch vụ
Lưu vực Chùa Cầu
Thành phố Hội An
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 173 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8373
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HaThanhVu.TT.pdfTóm tắt636.73 kBAdobe PDFView/Open
HaThanhVu.TV.pdfToàn văn18.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.