Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8351
Title: Tính toán kết cấu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền
Authors: Trần, Bá Niên
Advisor: Nguyễn, Viết Trung, GS.TS.
Keywords: Cầu dầm liên tục
Cầu khung liên tục
Tính toán kết cấu
Đất nền
Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 179 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về mô hình tính toán kết cấu cầu; Chương 2.Phương pháp xác định hệ số đàn hồi tương đương của đất nền; Chương 3.Tính toán kết cấu một số cầu liên tục khi xét và không xét đến sự làm việc đồng thời của đất nền.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8351
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranBaNien.TT.pdfTóm tắt1.1 MBAdobe PDFView/Open
TranBaNien.TV.pdfToàn văn28.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.