Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8212
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cung cấp nhiên liệu trong động cơ Diesel sử dụng nhiên liệu kép (LPG-Diesel)
Other Titles: Study on the Effect of the Fuel Supply Mode in Dual Fuel Engine (LPG - Diesel)
Authors: Nguyễn, Văn Long Giang
Advisor: Đỗ, Văn Dũng, PGS.TS.
Trần, Thanh Hải Tùng, PGS.TS.
Keywords: Động cơ Diesel ToYoTa 3C-TE
Nhiên liệu kép LPG-Diesel
Chế độ cung cấp nhiên liệu
Kỹ thuật Cơ khí Động lực
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí Động lực. Mã số: 62.52.01.16; 234 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8212
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanLongGiang.TT.pdfTóm tắt2.86 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanLongGiang.TT_E.pdfSummary2.62 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanLongGiang.TV.pdfToàn văn33.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.