Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8156
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại chi nhánh cCng ty TNHH MTV Dược phẩm TW2 Tây Nguyên
Authors: Trần, Thị Minh Phương
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Động lực làm việc
Yếu tố ảnh hưởng
Nhân viên
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm TW2 Tây Nguyên
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 132 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8156
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiMinhPhuong.TT.pdfTóm tắt221.02 kBAdobe PDFView/Open
TranThiMinhPhuong.TV.pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.