Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8154
Title: Tăng cường kiểm soát các khoản thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Lê Trúc Giang
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Thuế xuất nhập khẩu
Các khoản thu thuế
Kiểm soát
Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 119 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8154
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoLeTrucGiang.TT.pdfTóm tắt384.59 kBAdobe PDFView/Open
VoLeTrucGiang.TV.pdfToàn Văn2.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.