Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8153
Title: Hoàn thiện quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn - Kiểm toán S&S
Authors: Trần, Thái Nguyệt
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Kiểm toán báo cáo tài chính
Đánh giá rủi ro
Kiểm soát rủi ro
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn - Kiểm toán S&S
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 134 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8153
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThaiNguyet.TT.pdfTóm tắt1.06 MBAdobe PDFView/Open
TranThaiNguyet.TV.pdfToàn văn2.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.