Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8152
Title: Hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình tại Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII
Authors: Vũ, Tuấn Anh
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai, TS.
Keywords: Quy trình kiểm toán
Phương pháp kiểm toán
Dự án đầu tư xây dựng công trình
Kiểm toán Nhà nước khu vực XII
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 105 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8152
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuTuanAnh.TT.pdfTóm tắt470.93 kBAdobe PDFView/Open
VuTuanAnh.TV.pdfToàn Văn1.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.