Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8151
Title: Phát triển thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt nam (Techcombank)
Authors: Trần, Nguyễn Thanh Vân
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Phát triển thương hiệu
Thương hiệu
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Techcombank
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 133 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8151
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenThanhVan.TT.pdfTóm tắt302.9 kBAdobe PDFView/Open
TranNguyenThanhVan.TV.pdfToàn văn1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.