Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8138
Title: Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi của hệ số nén lún và hệ số thấm
Authors: Phạm, Minh Vương
Advisor: Nguyễn, Hồng Hải, TS.
Keywords: Nền đất yếu
Tải trọng đắp
Tính toán cố kết
Xây dựng đường ôtô và đường thành phố
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng ô tô và đường thành phố. Mã số: 60.58.30; 115 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8138
Appears in Collections:Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamMinhVuong.TT.pdfTóm tắt3.23 MBAdobe PDFView/Open
PhamMinhVuong.TV.pdfToàn văn14.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.