Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8127
Title: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty Cổ phần Lilama 7
Authors: Nguyễn, Trần Diễm Trang
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Công tác trả lương
Nhân tố ảnh hưởng
Người lao động
Công ty Cổ phần Lilama 7
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 129 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8127
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenTranDiemTrang.TT.pdfTóm tắt362.23 kBAdobe PDFView/Open
NguyenTranDiemTrang.TV.pdfToàn văn914.01 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.