Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8100
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Minh Tuyền
Advisor: Võ, Duy Khương, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Quan hệ khách hàng
Khách hàng
Ngân hàng Xây dựng Việt Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 100 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8100
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiMinhTuyen.TT.pdfTóm tắt275.67 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiMinhTuyen.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.