Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8085
Title: Phát triển cho vay kinh doanh đối với cá nhân, hộ tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thúy
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Cho vay kinh doanh cá nhân
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Công thương
Chi nhánh Bình Định
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 94 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8085
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHongThuy.TT.pdfTóm tắt365.37 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHongThuy.TV.pdfToàn văn994.92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.