Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8084
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Trần Minh Tuyến
Advisor: Nguyễn, Phúc Nguyên, TS.
Keywords: Chất lượng dịch vụ
Du lịch
Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 147 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8084
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamTranMinhTuyen.TT.pdfTóm tắt469.8 kBAdobe PDFView/Open
PhamTranMinhTuyen.TV.pdfToàn văn2.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.