Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8083
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Minh Hằng
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín
Năng lực quản trị
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8083
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiMinhHang.TT.pdfTóm tắt480.98 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiMinhHang.TV.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.