Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8067
Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông
Authors: Nguyễn, Văn Bồi
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Công tác kế toán
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông
Đăk Nông
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 108 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8067
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanBoi.TT.pdfTóm tắt2.76 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanBoi.TV.pdfToàn văn7.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.