Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8058
Title: Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Công nghệ gỗ Đại Thành - Bình Định
Authors: Huỳnh, Phan Thị Ngọc Nhi
Advisor: Ngô, Hà Tấn, PGS.TS.
Keywords: Kế toán trách nhiệm
công ty Cô phần Công nghệ gỗ Đại Thành
Bình Định
Kế toán
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 120 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8058
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhPhanThiNgocNhi.TT.pdfTóm tắt234 kBAdobe PDFView/Open
HuynhPhanThiNgocNhi.TV.pdfToàn văn725.83 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.