Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8057
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm online: Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Kon Tum
Authors: Nguyễn, Tố Uyên
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Nhân tố ảnh hưởng
Mua sắm online
Nghiên cứu
Kon Tum
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 143 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8057
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenToUyen.TT.pdfTóm tắt481.2 kBAdobe PDFView/Open
NguyenToUyen.TV.pdfToàn văn3.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.