Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8054
Title: Hoàn thiện công tác thanh tra trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hường
Advisor: Đinh, Bảo Ngọc, TS.
Keywords: Hoạt động tín dụng
Công tác thanh tra
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Đắk Lắk
Ngân hàng Trung Ương
Ngân hàng Thương mại
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 97 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8054
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuHuong.TT.pdfTóm tắt204.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuHuong.TV.pdfToàn văn620.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.