Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8053
Title: Tổ chức thông tin kế toán phục vụ cho việc ra quyết định tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Thông tin kế toán
Doanh nghiệp
Quyết định kinh doanh
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà-Chu Lai
Quảng nam
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 139 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8053
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhNga.TT.pdfTóm tắt481.58 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhNga.TV.pdfToàn văn1.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.