Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8052
Title: Nghiên cứu mức độ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Sương
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Kế toán quản trị
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thành phố Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 126 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8052
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiSuong.TT.pdfTóm tắt235.24 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiSuong.TV.pdfToàn văn1.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.