Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8051
Title: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Huyền Trang
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Chi nhánh Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 102 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8051
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiHuyenTrang.TT.pdfTóm tắt396.76 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiHuyenTrang.TV.pdfToàn văn653.44 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.