Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8050
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động Mobile Marketing: Nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Anh
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Hoạt động Mobile Marketing
Yếu tố ảnh hưởng
Thái độ người tiêu dùng
Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 124 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8050
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiQuynhAnh.TT.pdfTóm tắt165.87 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiQuynhAnh.TV.pdfToàn văn2.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.