Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8029
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lưu, Anh phương Thịnh
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn, PGS.TS.
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Khách hàng
Dịch vụ thẻ tín dụng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 112 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8029
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuuAnhPhuongThinh.TT.pdfTóm tắt2.13 MBAdobe PDFView/Open
LuuAnhPhuongThinh.TV.pdfToàn văn2.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.