Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8028
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn TP. Đà Nẵng
Authors: Ngô, Đức Chiến
Advisor: Nguyễn, Ngọc Vũ, PGS.TS.
Keywords: Đầu tư chứng khoán
Nhân tố ảnh hưởng
Nhà đầu tư cá nhân
Thị trường chứng khoán Đà Nẵng
Sàn giao dịch chứng khoán Đà Nẵng
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 108 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8028
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoDucChien.TT.pdfTóm tắt658.99 kBAdobe PDFView/Open
NgoDucChien.TV.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.