Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8023
Title: Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, TS.
Keywords: Kế toán tài sản cố định hữu hình
Chuẩn mực kế toán
Đo lường tài sản cố định hữu hình
Doanh nghiệp
Vận dụng
Nghiên cứu
Đà Nẵng
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 139 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8023
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiThanhVan.TT.pdfTóm tắt472 kBAdobe PDFView/Open
LeThiThanhVan.TV.pdfToàn văn1.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.