Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8016
Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách nắm giữ tiền mặt và lợi nhuận vốn cổ phần của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Huỳnh, Thị Uyên Trang
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Chính sách nắm giữ tiền mặt
Lợi nhuận vốn cổ phần
Mối quan hệ
Nghiên cứu
Công ty
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 95 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8016
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiUyenTrang.TT.pdfTóm tắt1.28 MBAdobe PDFView/Open
HuynhThiUyenTrang.TV.pdfToàn văn1.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.