Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7988
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sinh viên trong lĩnh vực dịch vụ thông tin di động: Nghiên cứu tại Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Phương
Advisor: Đặng, Văn Mỹ, TS.
Keywords: Lòng trung thành của khách hàng
Nhân tố ảnh hưởng
Nghiên cứu
Khách hàng sinh viên
Dịch vụ thông tin di động
Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7988
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTuyetPhuong.TT.pdfTóm tắt639.6 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTuyetPhuong.TV.pdfToàn văn1.76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.