Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7987
Title: Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
Authors: Huỳnh, Thị Ly Ly
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Thẻ điểm cân bằng
Chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt công ty
Vận dụng thẻ điểm cân bằng
Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.30; 102 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7987
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiLyLy.TT.pdfTóm tắt362.02 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiLyLy.TV.pdfToàn văn689.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.