Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7985
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty thuộc nhóm ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Ngọc Mai
Advisor: Phạm, Hoài Hương, TS.
Keywords: Cấu trúc tài chính doanh nghiệp
Nhân tố ảnh hưởng
Phân tích
Nhóm ngành dầu khí
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Kế toán
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kế toán. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 137 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7985
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiNgocMai.TT.pdfTóm tắt415.37 kBAdobe PDFView/Open
HoangThiNgocMai.TV.pdfToàn văn2.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.